Projekty unijne

Ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zduńska Wola, 29 stycznia 2013r.

Uprzejmie informujemy o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu z dnia 8.01.2013 r. dotyczącego dostawy sprzętu w związku z realizacją projektu „Wprowadzenie nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności NZOZ „Krysta – Med”” w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu zostały złożone cztery oferty:

1. Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Spółka z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice
3. B.H. KINESIS Andrzej Boruta, ul. Dworska 25, 34 – 420 Miejsce Piastowe
4.KONSULTMED Krzysztof Drojewski, ul. Ściegiennego 73/146 30-809 Kraków


Do realizacji została przyjęta oferta złożona przez firmę:
B.H. KINESIS Andrzej Boruta, ul. Dworska 25, 34 – 420 Miejsce Piastowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego..OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę sprzętu w związku z realizacją projektu „Wprowadzenie nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności NZOZ „Krysta – Med”” w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ.

Zduńska Wola, dn. 8.01.2013 r.

1. Zamawiający
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Krysta-Med” Krystyna Stępień
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 64/66
NIP: 829-125-06-21 Regon: 731633966

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ „Wprowadzenie nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności NZOZ „Krysta – Med””

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.6: Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Aparatu do elektroterapii uniwersalnego dwukanałowego o parametrach technicznych nie gorszych niż: prądy interferencyjnymi (statyczne, dynamiczne, 2-przewode lub przerywane), prądy diadynamiczne (wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso), stymulacja porażeń (prądami średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) , stymulacja porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym, stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca, stymulacja TENS BURST (wybuchowy), stymulacja HV (wysokonapięciowa), stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja), prąd Träberta (UR) (2-5), prąd faradyczny i neofaradyczny, elektrogimnastyka z szeroką regulacją, jonoforeza, galwanizacja, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Aparatu do elektroterapii prądami unipolarnymi i bipolarnymi dwukanałowego, o parametrach technicznych nie gorszych niż: prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy jednokanałowe, prądy impulsowe (prostokątne, trójkątne, ur wg träberta), prądy diadynamiczne, prądy impulsowe, prądy Kotz’a (rosyjska stymulacja), galwaniczne. Wyposażenie: wbudowany moduł do półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012, Zestawu do magnetoterapii dwukanałowego, o parametrach technicznych nie gorszych: sterownik (przystosowany do obsługi czterech kanałów terapeutycznych), generator pola magnetycznego (2szt.), aplikator szpulowy (300 mm), aplikator szpulowy (600 mm), leżanka lub pionizator do aplikatora 600 mm, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Aparatu do laseroterapii współpracujący z jedną sondą, o parametrach technicznych nie gorszych niż: mały sterownik 1-gniazdowy, możliwość współpracy z dowolną sondą punktową, jedna sonda punktowa, światło podczerwone 810 nm/400 mW (praca ciągła i impulsowa.), standardowe okulary ochronne - 2 szt. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Wanny do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. o parametrach technicznych nie gorszych niż: 20 l, wymiary [dł x szer x wys]: 770x790x930 mm. Wyposażenie: Prysznic ręczny, System napełniania :manualny, Ustawienie wybranego poziomu wody: manualny, Regulacja napowietrzania - bierny masaż perełkowy, Krzesło niskie - 1szt , Krystalin - środek do czyszczenia (1 litr), rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu. o parametrach technicznych nie gorszych niż : konstrukcja sufitowa – 1 szt., rama główna – 1 szt., linka 2m – 6 szt., linka 60cm – 4 szt. , linka 30 cm – 2 szt., linka elastyczna 40cm (słaby opór) – 2 szt., linka elastyczna 40cm (mocny opór) – 2 szt., regulator długości linki – 6 szt., podwieszka pod miednicę – 1 szt., podwieszka pod głowę – 1 szt., podwieszka udowa – 2 szt., podwieszka – pętla – 2 szt., bloczek – 2 szt., podest regulowany – 1 szt., drążek metalowy – 1 szt., wieszak na podwieszki i linki – 1 szt., rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Stółu rehabilitacyjnego 2 częściowego – 2 szt., o parametrach technicznych nie gorszych niż: elektryczna zmiana w wysokości leżyska w zakresie 43 - 101 cm, z zagłówkiem płynnie regulowanym a zakresie od -85odo +35o. stół dwuczęściowy (zagłówek, leżysko). Wyposażenie: pilot ręczny zmiana wysokości leżyska, sprężyna gazowa do regulowania wysokość zagłówka, otwór na twarz w leżysku, standardowo tapicerka z atestowanych materiałów skóropodobnych (w kolorach: niebieski, zielony, szary), uchwyt do pasów stabilizacyjnych., rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Fotela wielofunkcyjnego, o parametrach technicznych nie gorszych: długość - 150 cm (w pozycji siedzącej), wysokość - 150 cm, szerokość - 72 cm (bez głowic), wysokość siedziska - 65 cm, głębokość siedziska - 80 cm, waga - 72 kg, regulacja przesuwu oparcia fotela w zakresie -0 ÷ 150 mm, regulacja pochylenia oparcia - 0 ÷ 90°, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, o parametrach technicznych nie gorszych niż: masa – 11 kg, wyposażenie: przyrządy trwale mocowane do ćwiczeń ręki o wymiarach 530 x 730 m, statyw z regulowaną wysokością w zakresie 400 - 630 mm. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Elektrycznego rotora z dwoma trybami pracy, o parametrach technicznych nie gorszych niż: Regulacja prędkości 20 - 60 obrotów na minutę (skala 5-cio stopniowa); Maksymalne obciążenie - 150 W, Waga - 10 kg, Zasilanie – od 220 do 240 V, Wymiary (po złożeniu) 60 x 26 x 16 cm, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Aluminiowego stołu do masażu, o parametrach technicznych nie gorszych niż: wymiary 180/60 cm, wysokość regulowana 55-75 cm. Wyposażenie: podgłówek, podłokietniki, półka pod ramiona, , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Urządzenia do masażu wibracyjnego – ekopompa, o parametrach technicznych nie gorszych niż: zamknięty system obiegu wody, pojemność 7 - 10 l, pobór mocy: max. 0,6 kW, zasilanie: 230V/50Hz, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 490x500x855 mm, Masa: 48 kg, Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B. Wyposażenie: zamknięty obieg wody uniezależniający przebieg masażu od sieci wodociągowej, wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego, regulator siły masażu umożliwiający terapeucie ustawianie mniejszej intensywności masowania, 2 stopki + 2 kółka (bez hamulca), rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Platformy wibracyjnej do rehabilitacji, o parametrach technicznych nie gorszych niż: 5 czytelnych wyświetlaczy, 4 programy szybkie,4 automatyczne czasy trwania zabiegu, regulacja czasu zabiegu co 1 min, regulacja częstotliwości wibracji 16,5 - 50 Hz regulacja co 0,1 Hz, amplituda wibracji 0-10mm, max. obciążenie 180kg, masa: 68kg, zasilanie 220V, certyfikat CE. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Platformy balansowej o parametrach technicznych nie gorszych niż: bezprzewodowe połączeniem z komputerem, oprogramowanie w języku polskim, antypoślizgowa powierzchnia platformy o średnicy 42 cm, funkcja biofeedback, bank programów treningowych, zakres wychylenia platformy: płaszczyzna przednio-tylna + 12° /-12°, płaszczyzna przyśrodkowo-boczna + 12°/-12°., rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Stołu do masażu odcinka szyjnego o parametrach technicznych nie gorszych niż: siła trakcji 1-20 kg, aplikacja trakcji pneumatycznie, ustawienie kąta zabiegu 10o, 15°, 20°, rodzaje trakcji: statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna). , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012, Zestawu dodatkowego wyposażenia do urządzenia UGUL, o parametrach technicznych nie gorszych niż: linka 2m – 2 szt., linka 60cm – 4 szt., linka 30 cm – 2 szt., linka elastyczna 40cm (słaby opór) – 2 szt., linka elastyczna 40cm (mocny opór) – 2 szt., regulator długości linki – 2 szt., podwieszka pod miednicę – 1 szt., podwieszka pod głowę – 1 szt., podwieszka udowa – 2 szt., podwieszka – pętla – 2 szt., podest regulowany – 1 szt., drążek metalowy – 1 szt., wieszak na podwieszki i linki , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Luster do ćwiczeń korekcyjnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż: lustro posturograficzne przeznaczone do ćwiczeń indywidualnych korekcji postaw ciała, siatka posturograficzna (grawerowana kratka 5 x 10 cm) naniesiona na taflę lustra umożliwia samodzielną kontrolę i korektę ułożenia poszczególnych partii ciała, wykonywane w wersji do zawieszenia na drabinkę lub ścianę. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Zestawu wyposażenia Sali, o parametrach technicznych nie gorszych niż, zawierającego: piłki gimnastyczne ø 65cm, piłki gimnastyczne ø 85cm, piłki „fasolka” ø 40cm L-65cm, piłki sensoryczne z kolcami ø 65cm, woreczki gimnastyczne z granulatem(kolorowe), piłeczki kolorowe ø 4cm, piłki miękkie Overball ø 26cm , taśmy rehabilitacyjne MSD- Band, wałki z kolcami do masażu, ciężarki z rzepami 0,5kg, ciężarki z rzepami 1kg, piłki skaczące ø 50-60cm. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa: o parametrach technicznych nie gorszych niż: pojemność użytkowa (poziom 1 /poziom 2): 80/210 l, wymiary [dł x szer x wys]: 1440 x 680 x 900 mm, przeznaczona masażu wirowego za pomocą systemu 12 dysz podzielonych na 3 niezależne sekcje, z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny, system sterownia pracą dysz umożliwia dowolny wybór masowanej okolicy oraz kombinowaną pracę dysz (7 możliwości) np. stawów skokowych i kręgosłupa, dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełniania (połowa / cała wanna) istnieje możliwość ograniczenia zużycia wody. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Lampy na podczerwień - 2 szt., o parametrach technicznych nie gorszych niż: moc żarówki: 375 W, regulacja jasności: 10-100%, krok 10%, zegar zabiegowy: 1-30 min, zasilanie: 230V, 50Hz, 450W, wymiary (S x G x W): 60 x 70 x 130 cm, masa: 12 kg., komplet przewodów, sterownik elektroniczny, filtry: czerwony, niebieski. , rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

Zestawu laser: z dwoma sondami punktowymi oraz sonda skanująca: o parametrach technicznych nie gorszych niż, zawierającego: sondę czerwoną (R): 658nm/50mW , sondę podczerwoną (IR): 808 nm/400 mW ("power")., rok produkcji nie wcześniejszy niż 2012,

6. Opis sposobu obliczania ceny I. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
II. Cena ofertowa powinna być podana następująco:
- cena netto (bez VAT),
- cena brutto (z VAT).
III. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena wykonanych usług netto (bez z VAT).
IV. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert
Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie przetargu.
Do realizacji zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert stanowią:
I. Cena – waga 60% (wartość netto dostawy),
II. Specyfikacja techniczna – waga 40%, kryterium obejmuje:
- 10% rok produkcji maszyny,
- 10% wyższe parametry techniczne o min. jedną jednostkę niż wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu,
- 10% okres gwarancji,
- 10% serwis i obsługa techniczna.

Sposób wyboru oferty – ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, największa ilość punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena będzie najniższa oraz parametry techniczne będą najwyższe wg następującego wzoru:

Łączna liczba punktów = Cena + Parametry techniczne
gdzie
Cena:
Liczba punktów = cena najniższa/cena oferty badanej x 100 x 60%
Parametry techniczne:
Ocena spełnienia warunków innych niż cena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta.

8. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2013 r.

9. Opis sposobu przygotowania ofert
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa 21.01.2013 r. o godzinie 16.00.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres zamawiającego (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).

Planowany termin otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy 22.01.2013 r. o godzinie 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego, odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia procedury wyboru, uznania, że procedura nie dała rezultatu bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
W w/w przypadkach zamawiający poinformuje zainteresowane strony o zmianach i zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

Osoba do kontaktu:
Krystyna Stępień
tel.: 603848389 szsk@poczta.onet.pl


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert odbiegających cenowo w sposób rażący od wartości rynkowej przedmiotu zamówień
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego..Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyUprzejmie informujemy o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu z dnia 29.02.2012 r. dotyczącego zamówienia robót budowlanych: przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na potrzeby: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu zostały złożone dwie oferty:

1. „Dom” Jaracz sp. jawna, ul. Kościelna 27, 98 – 220 Zduńska Wola
2. Zakład Remontowo – Budowlany, Biały Ług 15, 98 – 220 Zduńska Wola

Do realizacji została przyjęta oferta złożona przez firmę:
„Dom” Jaracz sp. jawna, ul. Kościelna 27, 98 – 220 Zduńska Wola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczące: przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego na potrzeby: Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Zduńska Wola, dn. 17.01.2012 r.

1. Zamawiający


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Krysta-Med” Krystyna Stępień
98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 64/66
NIP: 829-125-06-21 Regon: 731633966

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
„Wprowadzenie nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności NZOZ „Krysta – Med””

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.6: Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw

5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia roboty budowlane:
Zamawiajacy posiada budynek, który ma zamiar zaadaptować i rozbudować na działalność NZOZ, ponadto dostosować go do wymogów sanitarno – epidemiologicznych i umożliwić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Budynek podlegający zmianie sposobu użytkowania jest parterowy i częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym i może stanowić część z przeznaczeniem na NZOZ. Pozostała część obiektu dwukondygnacyjna będzie nadal pełnić funkcję budynku mieszkalnego. Budynek podlegający przebudowie i rozbudowie znajduje się od frontu ulicy Getta Żydowskiego. Wykonane zostanie wejście do budynku z narożnika od strony południowej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej o odpowiednim spadku. W ciągu komunikacji ogólnej dostępne będzie WC dla pacjenta z przystosowanie dla osób niepełnosprawnej oraz szatnia. W głębi wykonany będzie punkt rejestracji pacjentów. W części dobudowanej będzie mieścił się gabinet lekarski z umywalką, zapleczem socjalnym, WC dla personelu, brodzik o wysokości 50 cm, szafką na środki czystości. Po likwidacji ścian działowych w budynku przebudowanym zostanie wydzielona sala ćwiczeń, gabinet fizykoterapeuty z magazynem na sprzęt oraz dwa pomieszczenia do masażu indywidualnego oraz dwa boksy na ćwiczenia indywidualne ze ścianami niepełnej wysokości. Stanowiska pracy będą dostosowane do pracy według ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)
Zaprojektowana dobudowa to budynek o prostym schemacie, przeniesienie obciążeń na podłoże gruntowe realizowane będzie poprzez fundamenty w postaci zbrojonych ław betonowych. Termomodernizacja budynku będzie wykonanie za pomocą tzw. mokrej metody czyli styropian, tynk, siatka z włókna szklanego. Ściany zostaną ocieplone 12 cm warstwą styropianu (o gęstości 15kg/m3), która będzie przymocowana za pomocą zapraw klejowej oraz kołków plastikowych w ilości 4 szt./m2. Termomodernizacja ościeży okiennych jak i podokiennika zewnętrznego, styropianu o grubości 2 cm. Ściany wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, wykonane będą z cegły dziurawki oraz kratówki o grubości 12 cm. Wykończone zostaną terakotą 39 m2 oraz wykładziną 47,4m2 łatwo zmywalną odporną na środki chemiczne do wysokości 2 m. W istniejącym obiekcie należy zerwać posadzki aż do gruntu i uzupełnić warstwy. Pozostałe ściany wykonane będą z płyty kartonowo gipsowej osadzonej na stelażu aluminiowym. Podłogi wykonane będą z wykładziny zmywalnej, a w sali ćwiczeń założony będzie parkiet drewniany – 25 m2.
Projekt budowlany pt. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku mieszkalnego na potrzeby NZOZ” zawiera następujące elementy:
rozbiórki dot. podłoża, posadzek, podłóg, ścian tynków i stolarki, roboty remontowe: ścianki działowe, ściany nośne, przesklepienia otworów, izolacje, podłoża, posadzki, podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa (dotyczy starej i remontowanej i nowej), elewacja (dotyczy starej i remontowanej i nowej), dobudowana część: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, posadzka, parter, podłoża, posadzki, podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne, konstrukcja dachu (izolacja cieplna dla całości), parking.
Projekt budowlany jest dostępny do wglądu w siedzibie zakładu w Zduńskiej Woli na ul. Szadkowska 64/66.

6. Opis sposobu obliczania ceny
I. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
II. Cena ofertowa powinna być podana następująco: - cena brutto (z VAT).
III. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena wykonanych usług netto (bez z VAT).
IV. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert
Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie przetargu. Do realizacji zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.
Kryterium oceny ofert stanowi: Cena – waga 100% (wartość netto dostawy).
Sposób wyboru oferty – ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, największa ilość punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena będzie najniższa wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) x 100 x 100%

8. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 01.10.2012 r.

9. Opis sposobu przygotowania ofert
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa 08.02.2012 r. o godzinie 16.00.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres zamawiającego (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
Planowany termin otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy 29.02.2012 r. o godzinie 10.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego, odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia procedury wyboru, uznania, że procedura nie dała rezultatu bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
W w/w przypadkach zamawiający poinformuje zainteresowane strony o zmianach i zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

Osoba do kontaktu:
Krystyna Stępień, tel.: 603848389, szsk@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego..Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu z dnia 31.11.2011 r. dotyczącego zakupu urządzenia: aparatu krioterapeutycznego na ciekły azot, aparatu do terapii mikrofalowej/ diatermii. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu zostały złożone trzy oferty:

1. ASTAR, ul. Strażacka 81, 43 – 382 Bielsko - Biała
2. B.H. KINESIS Andrzej Boruta, ul. Dworska 25, 34 – 420 Miejsce Piastowe
3. Elektronika i Elektromedycyna M. Lewandowski Sp. J., ul. Zaciszna 2, 05 – 402 Otwock

Do realizacji została przyjęta oferta złożona przez firmę:
B.H. KINESIS Andrzej Boruta, ul. Dworska 25, 34 – 420 Miejsce Piastowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę aparatu krioterapeutycznego na ciekły azot, aparatu do terapii mikrofalowej/ diatermii
Zduńska Wola, dn. 07.10.2011 r.

1. Zamawiający
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Krysta-Med” Krystyna Stępień 98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 64/66 NIP: 829-125-06-21 Regon: 731633966

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
„Wprowadzenie nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności NZOZ „Krysta – Med””

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.6: Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw

5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Aparatu krioterapeutycznego na ciekły azot.
Urządzenie powinno mieć następujące parametry techniczne:
Czynnik chłodniczy: ciekły azot (LN2),
Temperatura strumienia gazu – minus 160oC (przy wylocie dyszy),
Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4,
Zużycie ciekłego azotu: od 0,08 do 0,1 kg/min. (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu,
Liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu: ok. 40 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min),
Zasilanie: 220 V/50 Hz ,
Klasa ochronności: I ,
Poziom zakłóceń: N,
Typ ochrony: B,
Masa urządzenia: 38 kg,
Wymiary (szer./wys./dług.): 550 / 1000 / 600 mm.
Wyposażenie: Zbiornik o objętości 60 litrów .

Aparatu do terapii mikrofalowej/ diatermii:
Urządzenie powinno mieć następujące parametry techniczne:
Częstotliwość generowana: 2460 MHz,
Rodzaj emisji: ciągła/ pulsacyjna 1 Hz,
cykle pracy 10% - 90% w 9 etapach,
moc: w emisji ciągłej 0 - 250 W, w emisji pulsacyjnej 0 -1600 W,
automatyczne ustawianie mocy wstępnej,
zegar: 0 - 30 minut,
akustyczny sygnał na końcu leczenia i automatyczne wyłączanie urządzenia,
zasilanie: 220 V 10%, 50 Hz,
pobór mocy: 600 VA,
klasa bezpieczeństwa: I typ B (IEC 601-1, IEC 601-2-6),
rozmiar: 53 x 33 x 79 cm,
waga: 40 kg.
Wyposażenie: 1 ramie mikrofalowe, 1 kabel mikrofalowy, 1 radiator okrągły 170mm, 1 rurka neonowa, 1 kabel główny,2 bezpieczniki 5 AT, 1 klucz Allan.

6. Opis sposobu obliczania ceny
I. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
II. Cena ofertowa powinna być podana następująco:
- cena netto (bez VAT),
- cena brutto (z VAT).
III. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena wykonanych usług netto (bez z VAT).
IV. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert
Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie przetargu.
Do realizacji zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

Kryterium oceny ofert stanowi: Cena – waga 100% (wartość netto dostawy).

Sposób wyboru oferty – ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, największa ilość punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena będzie najniższa wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa/cena oferty ocenianej) x 100 x 100%

8. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2011 r.

9. Opis sposobu przygotowania ofert
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa 28.10.2011 r. o godzinie 16.00.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres zamawiającego (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego).
Planowany termin otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy 31.11.2011 r. o godzinie 10.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego, odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia procedury wyboru, uznania, że procedura nie dała rezultatu bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
W w/w przypadkach zamawiający poinformuje zainteresowane strony o zmianach i zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.

Osoba do kontaktu:
Krystyna Stępień, tel.: 603848389, szsk@poczta.onet.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego..

Zapraszamy
ul.Getta Żydowskiego 64,Zduńska Wola 98-220
tel:0603848389
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach8.00 -18.00